Artanla (+ enerji / pozitif) eksilenin (- enerji / negatif) dansıdır yaşam. Sözle başlar, sözsüz biter…

Söz varsa ; rüzgar uğuldar, bulut yığıldar, şimşek çakınır, yağmur çisilder, kar boranır, dere şarıldar, ırmak çağıldar, göl yığırdar, deniz tüngürder…

Söz varsa ; toprak uyanır, çekirdek filizlenir, yaprak kıpırdanır, yonca tüllenir, sarmaşık serpilir, kasımpatı selenir, mantar belenir, gül devşinir, güne bakan güneşlenir…

Söz varsa ; Kestane çiçeklenir, dut şekerlenir, kiraz ballanır, iğde dallanır, söğüt sallanır, üzüm salkımlanır, meşe palamutlanır, kavak uzanır…

Söz varsa ; uç uç elini oğuşturur, kelebek vals yapar, arı dans eder, kurbağa sıçrar, kirpi yuvarlanır, tavşan kaçar, tazı kovalar…

Söz varsa ; at kişner, inek mööler, kuzu meeler, köpek uular, kedi miyuvlar, kuş öter, çırtlak çığırdar, sinek fısıldar…

Neticede söz varsa; insan var!

Yaşantının kısacık bir anlatısıdır bu.

Bu sayfada “İnsanın” özüne dönmek, kendini bilmek yolcuğunda ana/ata yadiğârı Sevgili Anadolu'muzun Bilgeliğini bulacaksınız.

Sevgiyle, ilgiyle, keyifle okuyun

Senanperia